ظرفیت سیلوهای گندم در ایلام جوابگو نیست.

معاون برنامه‌ريزي استاندار ايلام گفت: ظرفيت سيلوهاي گندم استان جوابگوي انبار و ذخيره اين محصول نيست.

"احمد هاشمي" روز شنبه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه ايلام بيان كرد:- سيلوهاي موجود در استان با توجه به افزايش توليد اين محصول اكنون ظرفيت ذخيره گندم مازاد بر نياز كشاورزان ايلامي ندارد.

وي ظرفيت سيلوهاي گندم ايلام را حدود ‪ ۴۰‬هزار تن عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه توليد سالانه گندم در استان ايلام بيش از ‪ ۱۰۰‬هزار تن است.

وي ادامه داد: اكنون بخش عظيمي از گندم توليدي كشاورزان ايلامي به سبب كمبود سيلو به انبارهاي استانهاي همجوار ارسال مي‌شود.

هاشمي افزود: براي رفع اين مشكل اكنون مقدمات ساخت سيلوي ‪ ۷۰‬هزار تني در ايلام و انبار مكانيزه گندم با ظرفيت ‪ ۳۵‬هزار تن در دهلران در دستور كار قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: با توجه به ضرورت ساخت و توسعه سيلوهاي ذخيره گندم در استان رايزنيهاي مختلفي براي تسريع در ساخت اين مكانها انجام شده است.

وي اضافه كرد: اكنون همه مقدمات كار ايجاد اين سيلوهاي جديد در استان فراهم شده و تنها نيازمند تامين اعتبار اوليه است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال