براساس یک پژوهش: عوامل فرهنگی اصلی‌ترین مانع حضور اجتماعی زنان ایلامی است.

يافته‌هاي يك پژوهش نشان مي‌دهد كه موانع فرهنگي مهم‌ترين عامل عدم حضور زنان ايلامي در حيطه فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است.


به گزارش خبرنگار بخش «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس نتايج پژوهش انجام شده توسط حيران پور نجف، پژوهشگر مسايل زنان و مشاور استاندار ايلام در امور بانوان، زنان ايلامي در جامعه شهري در فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي حضور بسيار ضعيفي دارند و در فعاليت‌هاي اجتماعي نيز جز در حيطه اشتغال و مزدبگيري، آن هم در سطوح پست‌هاي پايين شغلي چندان فعال نيستند.

يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اين امر ريشه در نگرش‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي جامعه كوچك استان دارد و بستر سازي فرهنگي از مهم‌ترين وظيفه‌هايي است كه بايد در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي براي زنان مورد توجه قرار گيرد.


اين تحقيق گوياي اين مساله است كه در حيطه‌هاي فرهنگي در شاخص‌هايي نظير نويسندگي ، شعر، نقاشي، موسيقي، فيلم و تئاتر ، خطاطي، طراحي ، خبرنگاري، نقد و تفسير، كاريكاتور، صنايع دستي و ...

بيشترين ميزان فعاليت‌ها در زمينه صنايع دستي با ‌٣/١٥ درصد و كمترين مربوط به خبرنگاري و كاريكاتور با ‌٤/١ درصد است.


زنان ايلامي در عرصه فعاليت‌هاي تفكيك شده و مد نظر در تحقيق، كمترين ميزان فعاليت اجتماعي را در حيطه عضويت در تشكل‌هاي سازمان يافته مربوط به زنان با ‌٩/١٩ درصد دارند كه از يك سو نشانگر عدم وجود تشكل‌هاي سازمان يافته و رسمي معرفي شده زنان است و از سويي ديگر باور نداشتن فرهنگ جامعه به ضرورت حضور و مشاركت زنان ايلامي در فعاليت‌هايي است كه روند توسعه را در جامعه سرعت مي‌بخشد.


پژوهشگر براي حل مشكلات ياد شده زنان ايلامي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي فقرزدايي از زنان در جامعه كوچك ايلام، ايجاد امكانات دسترسي آنها در زمينه‌هاي آموزش، اشتغال، تملك دارايي و قدرت سياسي، تنظيم آمار و اطلاعات در جهت تحليل تبعيض جنسي براي رفع آن در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و شناخت الگوهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه مردان را بر زنان مسلط مي‌سازد را پيشنهاد كرده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال