دوشنبه 25 آذر 1398

یک معلم بازنشسته کتابخانه ۳۰ هزار جلدی خود را به دانشگاه آزاد ایلام هدیه کرد.

يك معلم بازنشسته ايلامي كتابخانه 30 هزار جلدي‌اش را به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام هديه كرد.


عبدالعباس محمدي، در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين باره گفت: اين كتابخانه را بنا بر علاقه شخصي از سال 1350 در منزل ايجاد كردم و طي اين سالها 260 نفر عضو كتابخانه شده و 40 هزار جلد كتاب نيز از آن به امانت داده و پس گرفته‌ شده است.


وي با اشاره به اينكه قديميترين كتاب كتابخانه مربوط به چاپ سال 1318 است، افزود: در اين كتابخانه نسخه‌هايي از قرآن خطي كوفي با ترجمه دري، قرآن قديمي چاپ كشور پاكستان، 500 مجله علمي - تخصصي و كمياب پزشكي و كليه مجلات صحافي شده سياسي سالهاي اول انقلاب تا به حال موجود است.


محمدي هدف از اهداي اين كتابخانه نفيس را به دانشگاه آزاد ايلام انجام كار خيرو بجاي گذاشتن باقيات و صالحات و همچنين استقبال اين دانشگاه از وقف آن عنوان كرد.


وي اظهار كرد: در اين كتابخانه از 35 سال پيش تا كنون كتابهاي نفيس و كميابي در زمينه‌هاي پزشكي، روان شناسي، ادبيات فارسي و عرب، حقوق و قضا، مهندسي و ساختمان، رمان، تاريخ و جغرافيا و سياست وجود دارد.


وي اهداي اين كتابخانه را وقفي عنوان كرد و گفت: پس از ثبت اين كتابخانه و تحويل آن به دانشگاه آزاد نظارت بر كتابخانه به عهده خودم خواهد بود.

نظرات ارسال نظر