پنج‌شنبه 14 آذر 1398

جلسه‌ی دولت دی‌ماه در ایلام تشکیل می‌شود.

معاون سياسي – امنيتي استاندار ايلام گفت: نيازمندي‌ها و مشكلات كلان و خرد استان ايلام براي ارائه به هيأت دولت در سفر به استان توسط ستاد آمادگي استان در حال جمع‌آوري است.

 

علي‌اصغر جمشيدنژاد، معاون سياسي – امنيتي استاندار ايلام، با اعلام اين خبر به ايسنا افزود: ستاد رياست‌جمهوري براي آگاهي كامل از وضعيت استان‌ها و نيازمندهاي كوچك و بزرگ آنها فرم‌هاي مخصوصي را تهيه و به دفاتر سياسي استانداري‌ها ارسال كرده است.

 

وي اظهار داشت: اين فرم‌ها در اسرع وقت بايد توسط وزيران دستگاههاي دولتي پاسخ داده شود تا براي جمع‌بندي در ستاد رياست‌جمهوري، ارسال شود.

 

جمشيدنژاد اضافه كرد: ستاد رياست‌جمهوري نيز پس از جمع‌بندي آنها، مبناي سفر رييس‌جمهور و هيأت دولت را بر اين اطلاعات قرار خواهد داد.

 

وي با اشاره به اين‌كه اين سفر در دي ماه امسال به استان ايلام انجام مي‌شود، گفت: علاوه بر اين اطلاعات، ستادي براي جمع‌آوري و يكي كردن نيازمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان تحت نظر مستقيم استاندار ايلام تشكيل شده است و در حال جمع‌آوري اطلاعات است.

 

علي احمد هاشمي معاون برنامه‌ريزي و مالي استانداري ايلام نيز در اين باره به ايسنا گفت: هيأت دولت در سفر آينده‌ي خود به استان ايلام علاوه بر مشكلات و تنگناهاي استان، ارائه راه‌حل‌هاي اين معضلات را نيز از ما مي‌خواهد كه بايد هم از نظر ريالي و از لحاظ عملياتي تهيه و ارائه شود.

 

وي بيان كرد: براي اين منظور استاندار ايلام، مشاور خود را در امور عمراني به عنوان مسؤول ستاد جمع‌آوري آخرين اطلاعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تعيين كرده است گفت: بناست اين اطلاعات و معضلات به همراه راه‌حل‌ها و راهكارها در يك كتابچه‌ي كوچك چاپ و منتشر كند.

نظرات ارسال نظر