سه‌شنبه 6 اسفند 1398

موضع گیری نمایندگان استان ایلام در مورد کابینه نهم

موضع گیری نمایندگان استان ایلام در مورد کابینه نهم
با توجه به آغاز بررسی صلاحیت وزرای دولت آقای دکتر احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استانمان با سخنرانی در جایگاه موافقان و مخالفان نظرات خود را در مورد  برخی وزرای پیشنهادی بدین صورت اعلام نمودند.

آفای عادل آذر با سخنرانی به عنوان موافق وزرای پیشنهادی بازرگانی و تعاون
آقای فریدون همتی با سخنرانی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
آقای داریوش قنبری با سخنرانی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

گفتنی است بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا بعد ازظهر روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی اد امه خواهد داشت.

نظرات ارسال نظر