دوشنبه 7 بهمن 1398

نماینده ایلام: سهم این استان از حساب صندوق ذخیره ارزی در حد صفر است.

نماينده مردم ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول در مجلس گفت: سهم اين استان از محل حساب صندوق ذخيره ارزي در حد صفر است.

داريوش قنبري، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: كمبود تخصيص اعتبار از اين صندوق بايد براي توسعه زيرساختها جبران شود.

وي گفت: باتوجه به استعدادهاي فراوان استان و داشتن منابع غني چنانچه از محل صندوق ذخيره ارزي اعتبارهايي براي استفاده از اين مزيتها در بخشهاي صنعت و كشاورزي فراهم شود، ايلام توسعه نيافته مي‌تواند گامهاي توسعه را زودتر از هميشه بردارد.

وي اظهارداشت: با پيگيري نمايندگان استان قرار است كه از محل حساب صندوق ذخيره ارزي براي ايجاد كارخانه‌ها و زيرساختهاي توسعه در ايلام اعتبارهايي جذب شود.

قنبري گفت: تلاش مي‌شود از محل صندوق ذخيره ارزي زمينه‌اي براي تسريع در بهره‌برداري از كارخانه‌هاي در دست اقدام سيمان دهلران و ايوان فراهم شود.

وي تاكيد كرد: تسريع در بهره‌برداري از اين كارخانه‌هابخشي از كمبود رونق اقتصادي منطقه و مشكل اشتغال جوانان بيكار استان را جبران مي‌كند.

وي افزود: علاوه بر اين قرار شده كه از محل اين حساب براي هر شهرستان استان متناسب با نوع استعدادها شركت شهركهاي صنعتي داير شود.

نظرات ارسال نظر