سه‌شنبه 6 اسفند 1398

کلزا برداشت شده در ایلام ‌۵/۲ برابر سال گذشته شد.

معاون زراعت جهاد كشاورزي ايلام اعلام كرد: با برداشت هزار و ‌١٠٠ تن كلزا از مزارع استان، محصول برداشت شده ‌٥/٢ برابر نسبت به سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد.

مهندس پورنجف با اعلام اين خبر به ايسنا افزود: دو هزار و ‌٥٠٠ هكتار از زمين‌هاي كشاورزي استان ايلام به كشت كلزا اختصاص دارد كه همه محصول توليدي آن به دليل نبود كارخانه و صنايع تبديلي به استان‌هاي ديگر كشور صادر مي‌شود.

در استان ايلام ‌٥٠٠ نفر به كشت اين دانه روغني اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر