سه‌شنبه 1 بهمن 1398

فعالان صادرات ایلام باید با قوانین تجارت جهانی آشنا شوند.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايلام گفت: فعالان بخش تجارت اين استان بايد براي توسعه صادرات با قوانين جهاني آشنا شوند.

محسن چمن‌آرا روز دوشنبه در جمع صنعتگران فعال استان افزود: بر اين اساس كليه دارندگان كارت بازرگاني بايد دركلاسهاي آموزشي تجارت نوين شركت كنند.

وي گفت: دارندگان كارت بازرگاني جديد و تمديدي بايد حداقل در سه كلاس آموزشي رايانه، قوانين گمركي و مقررات صادرات شركت كنند.

وي تاكيد كرد: مجوز فعاليت بخش صادرات در خروجي مهران منوط به دريافت گواهي شركت در كلاسهاي آموزشي تجارت خواهد بود.

وي گفت: آشنايي فعالان بخش صادرات با تازه‌ترين قوانين تجارت و بازاريابي اصولي نقش موثري در توسعه صادرات غيرنفتي استان دارد.

چمن‌آرا افزود: با توجه به مزيت خروجي مرزي مهران براي توسعه صادرات به عراق مي‌طلبد كه فعالان بخشهاي مختلف صادرات براي در دست گرفتن بازار عراق با تازه‌ترين قوانين تجارت جهاني آشنا شوند.

حدود دو هزار نفر در استان ايلام داراي كارت بازرگاني هستند كه در خروجي مهران اقدام به صدور كالاي غيرنفتي به عراق مي‌كنند.

نظرات ارسال نظر