دوشنبه 25 آذر 1398

درآمد استان از محل اعتبارات عمرانی صفر است.

« روند توسعه در استان ايلام مبتني بر هيچ تئوري اقتصادي نيست و دولت نيز هيچ‌ نگاه ويژه‌اي به ايلام ندارد، اين امر باعث گرايش مردم به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي و كاذب شده است.»


فتاح اسماعيلي ـ مشاور اجرايي استاندار ايلام ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا در ايلام گفت:« به خاطر وضعيت ذوعارضه طبيعي و جغرافيايي و نبود سرمايه‌هاي استاني و محلي ايلام نيازمند توجه ويژه دولت در بخش اقتصادي است.»


وي گفت:«‌ در حال حاضر سهم استان از سرمايه‌هاي ارزي كشور كمتر از نيم درصد و از درآمد ملي تنها چهار درصد است كه مربوط به بخش جاري است و درآمد استان از محل اعتبارات عمراني صفر است.»


وي افزود:« از طرفي به علت نبود انگيزه براي رشد استان به خاطر نبود سرمايه‌هاي كلان خصوصي منابع و امكانات استان در بخش‌هاي اقتصادي بر اساس نيازهاي اساسي اولويت‌هاي بندي نشده و هيچ‌ ساختار و برنامه‌اي براي بالفعل كردن پتانسيل‌هاي عظيم خدادي نداشته‌ايم.»


اسماعيلي ده‌ها حلقه چاه نفت موجود در استان، ‌١١ درصد منابع گاز، زمين‌هاي مستعد كشاورزي، وجود گمرك براي صادرات و واردات، وجود ‌٤/٥ ميلياردمترمكعب روان‌ آب و ‌٣٠٠ ميليون مترمكعب آب زيرزميني، بيش از يك ميليون هكتار مرتع و ‌٥٠٠ هزار هكتار جنگل، و وجود سه اقليم آب و هوايي در استان را از جمله استعدادهاي بالفعل نشده و زمين مانده استان دانست.


او اضافه كرد:« در صورتي كه حتي يكي از اين منابع عظيم اقتصادي به طور صحيح مديريت شود طي چند سال توليد ثروت و اشتغال را براي استان به ارمغان خواهد آورد.»


مشاور اجرايي استاندار ايلام تاكيد كرد:« آماده كردن زيرساخت‌هاي اقتصادي استان به سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در كشاورزي و صنعت استان حجم عظيمي از اعتبار نياز دارد كه بايد دولت خود راسا آن را به استان تزريق كند زيرا بخش خصوصي استان توان وارد شدن به اين عرصه را ندارد.»


استان ايلام با ‌٥٨٠ هزار نفر جمعيت در غرب كشور از استان‌هاي توسعه‌نيافته ايران محسوب مي‌شود.

نظرات ارسال نظر