شنبه 5 بهمن 1398

وضعیت کیفی آب آشامیدنی روستایی استان تحت کنترل و مطلوب است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام گفت: در سال جاري به منظور حفظ و ارتقاء كيفيت آب شرب روستاها، 165 باب مخزن به ظرفيت 285 هزار مترمكعب لايروبي و گندزدايي شد.

مهندس مسلم پورنصرت در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: اداره كيفي و امور آزمايشگاه‌هاي شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام ضمن اقدام به لايروبي اين تعداد مخزن بقيه‌ي مخازن را نيز تحت اقدام قرار داده است.

وي ادامه داد: در اين مدت مقدار 27 تن پودر پركلرين جهت گندزدايي آب شرب بين روستاها توزيع شده و ميانگين مطلوبيت كلر باقي مانده در شبكه‌ي توزيع آب شرب 95 درصد و در حد استاندارد ملي بوده است.

وي تصريح كرد: تعداد 379 مورد نمونه‌برداري ميكروبي صورت گرفته و در حال حاضر وضعيت كيفي آب آشاميدني روستايي استان ايلام تحت كنترل، رضايت‌بخش و مطلوب است.

نظرات ارسال نظر