یک‌شنبه 24 آذر 1398

برخورد با مین و مواد منفجره در «ایلام» جان یک چوپان جوان را گرفت.

يك جوان ديگر در برخورد با مين و مواد منفجره بازمانده از جنگ تحميلي جان باخت.


به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، جواني به نام «علي ـ و» از عشاير كوچ‌نشين روستاي «ميش خاص» استان ايلام حين چراي احشام با مواد منفجره برخورد كرد و جان خود را از دست داد.


اين حادثه مرگبار در حالي‌ در 5 كيلومتري جنوب «مهران» در يكي از دشت‌هاي منتهي به مرز به وقوع پيوست كه در حوادثي مشابه در هفته‌هاي گذشته نيز، چندين چوپان جوان و نوجوان حين چراي احشام در اثر برخورد با «مين» جان خود را از دست داده بودند.


اين در حاليست كه هنوز بخش‌هاي عظيمي از زمينهاي مرزي در شهرستان‌هاي «مهران» و «دهلران» و مرزي در «صالح‌آباد» از وجود مين و مواد منفجره بازمانده از جنگ تحميلي پاكسازي نشده است و از اين رو «مين» در اين مناطق همچنان قرباني مي‌گيرد.

نظرات ارسال نظر