دوشنبه 18 آذر 1398

نامه‌ نمایندگان مجلس به رئیس جمهور

نمايندگان طي نامه‌اي به رئيس جمهور خواستار تجديدنظر سازمان مديريت از انحلال سازمان صنايع دستي استان‌ها شدند 160 تن از نمايندگان مجلس طي نامه‌اي به رئيس جمهور خواستار تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اقدام خود يعني انحلال سازمان صنايع دستي استان‌ها شدند. به گزارش خبرنگار پارلماني خانه ملت، در اين نامه آمده است: صنايع دستي به عنوان ميراث گرانبهاي ملي و ديرينه ايران و حافظ فرهنگ، رسوم و هويت ملي و موثر در صنعت گردشگري، تجارت، اشتغال مردم، صادرات و گسترش فرهنگ ملي و اسلامي ما است كه متاسفانه در گذشته با تغييرات پي در پي در ساختار آن مورد بي‌توجهي قرار گرفته و با توجه به عنايات مقام معظم رهبري در اين خصوص و سياست‌هاي حمايتي اعلام شده حضرتعالي، انتظار مي‌رود مورد تقويت بيشتري قرار گيرد. اما اخيرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انحلال سازمان صنايع دستي استان‌ها را تعقيب مي‌كند و ادغام آن را در صنايع و معادن مورد نظر دارد. در حالي كه اين امر با اهداف فوق الذكر و مفاد بخشنامه بودجه سال 85 كشور مبني بر تقويت و حمايت از توسعه صنايع دستي در تناقض است. نمايندگان در اين نامه خواستار تجديدنظر در اقدام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شدند تا سازمان صنايع دستي بطور مستقل و با اقتدار وظايف خطير خود را پيگيري نمايد. منبع: خانه ملت خبرنگار: پوراردشير
نظرات ارسال نظر