دوشنبه 29 مهر 1398

آسمان آبی ایلام، خالی از بادبادکهای رنگی کودکان محروم

كودك ماهرانه كفش را در دست قرار داده و مدام واكس مي‌زند، اما هر از- گاهي چشمانش به سوي بادبادكي كه در آسمان مي‌رقصد، مي‌افتد و حواسش را پرت مي‌كند و كفش را سياهتر از زندگيش واكس مي‌زند.

او نيز كودك است و امروز بايد در كنار ديگر همسالانش شادي كند، اما دست نوازشگري نيست كه بر سرش فرود آيد و به جاي واكس زدن كفش مردم و همسالانش او را به بوستان "پرديسان" ببرد و بادبادكش را به هوا بفرستد.

امروز خنده‌اي بر لب "حسن" كوچولو ننشست و سهم او تنها دستيابي به آرزوهايي دور بود كه در ذهن كوچكش محو شد.

خبر گراميداشت روز جهاني كودك در هيچ يك از محله‌هاي فقيرنشين شهر ايلام شنيده نشد و هيچ كودك محله "بان بور"، "بان برز" و "سبزي آباد" در مدت برگزاري جشنواره كودك بادبادكي به هوا نفرستاد.

در اين روز صدها كودك كه طعمي از فقر نچشيده بودند آرزوهاي كودكانه خود را به ريسمان آرزو سپردند و به آبي آسمان فرستادند ولي در اين ميان كودكاني بودند كه آمالهاي خود را مانند هميشه در دل نگه داشتند.

"احسان" يكي ديگر از اين كودكان است كه به علت فوت پدر و مريضي مادر مجبور است در خيابان كار كند.

او دوست دارد آنقدر كاسبي كند كه با درآمدش خرج درمان مادر و تحصيل خود و خواهر و برادرهاي ديگرش را تامين كند.

كودك ديگري مي‌گويد: كاش همه انسانها در همه جاي دنيا همسطح هم زندگي مي‌كردند و هيچ كس فقير نبود.

"امير" دوست دارد در روز كودك بادبادكي داشته باشد و آنرا با دوستانش به آسمان بفرستد و بادبادكش در راس همه آنها باشد تا شايد در اين مسابقه براي يكبار هم شده از دوستانش بالاتر باشد.

قصه دردناك كودكان خياباني تازگي ندارد.

آنها ساليان درازي است كه اينگونه زندگي را سپري مي‌كنند و هميشه آرزوهاي كوچك كودكانه خود را خيلي بزرگ و در روزهاي دور و شايد دست نيافتي مي‌بينند.

با وجود اينكه، صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف)، كار براي كودكان زير ‪ ۱۵‬سال را ممنوع كرده ولي هنوز بسياري از اين افراد بايد روزها را با واكس زدن، دستفروشي، فروش روزنامه و... در خيابان و چهارراه سپري كنند.

متاسفانه حدود يك پنجم جمعيت استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام به سبب محروميت و فقر در پايين‌ترين سطح برخورداري از رفاه اقتصادي قرار دارند كه دليل مستندي بر محروم بودن استان است.

اكنون ‪ ۱۰‬هزار كودك يتيم در اين استان چشم به راه حمايت و كمك افراد نوعدوست خير هستند.

سرپرست بهزيستي ايلام در اين خصوص مي‌گويد: كودكان كار بي‌گناهترين قربانيان فقر در جامعه هستند.

"فلاح بوچاني" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين كودكان به سبب فقر مالي خانواده و كمك به امرار معاش زندگي مجبورند در خيابان اقدام به دستفروشي و كارهاي ديگر كنند.

وي ادامه داد: اين امر موجب شده هم از تحصيل عقب بيفتند و هم به علت نداشتن تغذيه مناسب در كنار كاركردن با افت تحصيلي و تغذيه مواجه شوند.

وي اضافه كرد: از طرفي نيز اين كودكان در خيابان با آسيبهاي اجتماعي زيادي مواجه‌اند و گروه زيادي از افرادي كه در اثر ناهنجاريهاي اجتماعي در خيابانها دستگير مي‌شودند از اين كودكان هستند.

بوچاني با ذكر اينكه هم اكنون ‪ ۲۷۰‬كودك و نوجوان بي‌سرپرست و بدسرپرست ايلامي زير پوشش حمايت اين نهاد قرار دارند افزود: علاوه بر اين صدها كودك نيز در استان پشت نوبت حمايت هستند.

وي گفت: كمبود اعتبارهاي كنوني موجب شده اين نهاد نتواند به صورت مناسب از آنان حمايت كند.

وي خاطرنشان كرد: به مناسبت روز جهاني كودك به هر يك از كودكان زير پوشش ‪ ۱۰۰‬هزار ريال كمك اهدا شده است.

وي اضافه كرد: دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي بايد راهكارهاي جدي براي حمايت مستمر از كودكان در معرض آسيب را تدوين و اجرا كنند.

وي خواستار مشاركت خيران براي حمايت و زيرپوشش قرار دادن كودكان شد و خاطر نشان كرد: اين امر علاوه بر پاداش دنيوي اجر اخروي را نيز دنبال دارد.

نظرات ارسال نظر