شنبه 30 شهریور 1398

صادرات سیمان ایلام به حالت تعلیق درآمد

  رييس سازمان بازرگاني ايلام از تعليق صادرات سيمان اين استان خبر داد.

"قدرت حيدري" روز دوشنبه در نشست كميسيون تنظيم بازار استان ايلام گفت:
بر اساس تصميم هيات وزيران در روزهاي گذشته صادرات سيمان در كشور به حالت تعليق درآمده است.

وي، تنظيم بازار داخلي و انجام تعهدات كارخانه‌هاي سيمان كشور به تامين مصارف داخلي را از اهداف تعليق صادرات سيمان ذكر كرد.

وي اظهار داشت: بر اين اساس از روز (دوشنبه) هر گونه صادرات سيمان در خروجي مهران ممنوع اعلام شده است.

اكنون تنها يك كارخانه سيمان با ظرفيت توليد سالانه ‪ ۶۰۰‬هزار تن در سال استان ايلام فعال است كه ظرفيتهاي فراواني براي صادرات دارد.

نظرات ارسال نظر