صادرات سیمان ایلام به حالت تعلیق درآمد

  رييس سازمان بازرگاني ايلام از تعليق صادرات سيمان اين استان خبر داد.

"قدرت حيدري" روز دوشنبه در نشست كميسيون تنظيم بازار استان ايلام گفت:
بر اساس تصميم هيات وزيران در روزهاي گذشته صادرات سيمان در كشور به حالت تعليق درآمده است.

وي، تنظيم بازار داخلي و انجام تعهدات كارخانه‌هاي سيمان كشور به تامين مصارف داخلي را از اهداف تعليق صادرات سيمان ذكر كرد.

وي اظهار داشت: بر اين اساس از روز (دوشنبه) هر گونه صادرات سيمان در خروجي مهران ممنوع اعلام شده است.

اكنون تنها يك كارخانه سيمان با ظرفيت توليد سالانه ‪ ۶۰۰‬هزار تن در سال استان ايلام فعال است كه ظرفيتهاي فراواني براي صادرات دارد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال