یک‌شنبه 15 تیر 1399

نمازگزاران ایلامی در حمایت از دست‌یابی به دانش هسته‌ای راهپیمایی کردند.

نمازگزاران ايلامي در پايان آيين نماز جمعه اين شهر در حمايت برخورداري كشور از دانش هسته‌اي صلح‌آميز راهپيمايي كردند.

در اين آيين راهپيمايان پارچه نوشته‌هايي با مضمون "دست‌يابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي حق مسلم ايران است"، "تهديد و ارعاب كشورهاي اروپايي از عزم ايران براي دست‌يابي به چرخه سوخت هسته‌اي نمي‌كاهد" و "ايران از دستاوردهاي جوانان اين كشور در خصوص چرخه سوخت هسته‌اي صرف نظر نمي‌كند" حمل مي‌كردند.

نمازگزاران در راهپيمايي خود ضمن تجديد بيعت با مقام معظم رهبري، حمايت خود را از مسوولان براي دست‌يابي به دانش هسته‌اي صلح‌آميز به عنوان دستاوردي ملي ابراز كردند.

نظرات ارسال نظر