دوشنبه 29 مهر 1398

برخی طرحهای عمرانی، عمده۰ترین عامل تخریب منابع طبیعی ایلام است.

كارشناسان منابع طبيعي در استان ايلام مي‌گويند: اجراي برخي از طرحهاي عمراني عمده‌ترين عامل تخريب منابع طبيعي اين استان است.

اين كارشناسان نبود هماهنگي و ارزيابي زيست محيطي دستگاه‌هاي اجرايي در مرحله طراحي و اجراي طرح، فقدان انسجام و حساسيت لازم تشكلهاي غيردولتي در جلوگيري از تخريب عرصه‌هاي منابع ملي را در بوجود آمدن اين وضعيت موثر مي‌دانند.

اين كارشناسان، انتقال خطوط نفت، گاز و فيبر نوري، احداث كارخانه‌هاي سيمان و بهره‌برداري منابع مورد نياز آنان، احداث شهركهاي صنعتي، آبرساني به شهر ايلام و احداث راه را از جمله طرحهايي ذكر كردند كه موجب تخريب بخشي از منابع طبيعي استان ايلام مي‌شوند.

اين كارشناسان معتقدند: متوليان اجراي طرحهاي عمراني در استان به ارزش منابع طبيعي به عنوان بستر توسعه، براي رسيدن به توسعه پايدار و همه جانبه واقف نيستند.

يك كارشناس منابع طبيعي ايلام در اين‌باره مي‌گويد: افزايش آلاينده‌هاي صنعتي و تخريب جنگلها و مراتع به سبب اجراي طرحهاي عمراني، زادآوري و تجديد حيات منابع طبيعي را در ايلام به مخاطره انداخته است.

مهندس "حجت‌الله فتحي" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: با ادامه روند كنوني، وضعيت منابع طبيعي ايلام در آينده، نگران كننده خواهد بود.

وي افزود: طرحهاي عمراني در استان تنها توجيه فني، اقتصادي داشته و از لحاظ زيست محيطي ارزيابي نمي‌شوند.

وي تاكيد كرد: بايد همانند ديگر كميته‌هاي ستاد حوادث غير مترقبه استان، كميته‌اي نيز براي گوشزد كردن اهميت منابع طبيعي به دستگاه‌هاي اجرايي وجود داشته باشد.

مدير كل منابع طبيعي ايلام در اين‌باره گفت: خسارت وارده به منابع طبيعي استان ناشي از اجراي طرحهاي عمراني از ديگر عوامل انساني و طبيعي پيشي گرفته است.

"عنايت جهاني" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: با اين وجود اجراي طرحهاي عمراني ضرورت استان است و ناگزير بايد آنها را پذيرفت.

وي افزود: اما كارفرمايان طرحهاي عمراني موظف به ارزيابي زيست محيطي شرايط اجراي طرح و كسب تاييد از اداره‌هاي منابع طبيعي و محيط زيست هستند.

وي تاكيد كرد: انتخاب مسير و جانمايي طرحها بايد به گونه‌اي باشد كه خسارت ناشي از اجراي آن به حداقل برسد.

جهاني اظهار داشت: متاسفانه ارزيابي اوليه برخي از طرحها به طور اصولي و صحيح صورت نگرفته و موجب تغيير مسير و تخريب عرصه‌هاي منابع ملي مي‌شود.

وي تصريح كرد: براي جبران خسارات وارده به منابع طبيعي، مبالغي از مجريان طرحهاي عمراني اخذ و در زمينه اصلاح، بهبود و بازسازي مناطق آسيب- ديده صرف مي‌شود اما متاسفانه هيچگاه منابع طبيعي جايگزين نخواهد شد.

جهاني بخشي از پرونده‌هاي طرحهاي عمراني كه در سال ‪ ۱۳۸۴‬به پرداخت خسارات مالي منتهي شد، را طرح "خط انتقال گاز ايلام به اسلام‌آباد"، "خط انتقال برق فشار قوي سد سيمره- چوار"، "آبرساني بين روستايي شهرستان بدره "، "تعريض گردنه قلاجه"، "احداث راه ايلام- حميل" و "پالايشگاه پتروشيمي" عنوان كرد.

وي افزود: مسير خط انتقال گاز ايلام اسلام آباد، بيش از ‪ ۱۴‬هزار متر مربع از مراتع استان، يك هزار اصله درخت و نهال بلوط و بيش از ‪ ۲۴۰‬بوته جنگلي را از بين برده و سبب فرسايش و تخريب خاك شده است.

وي خاطرنشان كرد: خط انتقال برق فشار قوي از سد سيمره به سمت چوار ‪۴۱۶‬ هزار متر مرتع و بيش از ‪ ۱۱‬هزار اصله درخت و درختچه را نابود كرده است.

جهاني گفت: اجراي طرحهاي عمراني دولت علاوه بر تخريب مستقيم منابع طبيعي اين استان تاثيرهاي مخرب اجتماعي و زيست محيطي ديگري نيز به همراه دارد.

وي افزود: با احداث سد كرخه و سد ايلام چندين روستا به زير آب رفته كه با توجه به بافت فرهنگي و اجتماعي روستاهاي ايلام اسكان ساكنان اين مناطق در روستاهاي ديگر براحتي امكان پذير نخواهد بود و مهاجرت به شهر نيز شغلهاي كاذب و مشكلات فزاينده‌اي به همراه خواهد داشت.

جهاني تاكيد كرد: نزديك به ‪ ۸۰‬درصد از اين جمعيت، متصرف زمينهاي منابع طبيعي خواهند شد و اين اقدام قطع درختان و تخريب عرصه‌ها را به همراه خواهد داشت.

وي بر احياي مناطق تخريب شده بوسيله درختكاري و حفظ موجوديت كنوني عرصه‌هاي طبيعي تاكيد كرد.

جهاني تصريح كرد: اين اداره خواستار هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي با كارشناسان منابع طبيعي در مرحله طراحي طرح است.

استان ايلام با گستره ‪ ۲۰‬هزار كيلومتر مربع داراي يك ميل‌يون و ‪ ۲۰۰‬هزار هكتار مرتع و ‪ ۵۰۰‬هزار هكتار جنگل با گونه مسلط بلوط است.

نظرات ارسال نظر