دوشنبه 22 مهر 1398

فراخوان طرح حمایت ازتحقیقات بخش خصوصی درحوزه ICT درسال جاری درحال اجرا است.

رئیس پارک علم وفناوری استان مرکزی گفت: فراخوان طرح حمایت ازتحقیقات بخش خصوصی درحوزهICTدرسال جاری درحال اجرا است و پارک علم و فناوری استان مرکزی به عنوان یکی از عاملین طرح مسئولیت اجرایی را در استانهای مرکزی ، کرمانشاه ، لرستان و ایلام برعهده دارد .

دکتر محمدرضا سنگی درگفت وگو با خبرنگارایسنا افزود: این طرح درراستای اهداف برنامه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات وارتباطات (تکفا) می باشد ودر پی اجرای دور دوم این طرح ازکلیه شرکتهای فعال درحوزه ICT که آمادگی دارند ازتسهیلات بلاعوض این طرح برای توسعه محصولات وخدمات جدید یا بهبود محصولات موجوداستفاده نمایند ،دعوت بعمل می آید .

وی تصریح کرد:محورهای این طرح درزمینه هوش مصنوعی واتوماسیون صنعتی ،آموزش الکترونیک وسرگرمی ، تجارت الکترونیک ، امنیت اطلاعات ، شبکه وسخت افزار سامانه های کاربردی ومدیریت منابع می باشد.

رئیس پارک علم وفناوری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مصادیق مربوط به هریک از محورهای فوق وشرایط استفاده از اولویتهای مصوب دراین دوره نظیر بین المللی کردن یک محصول ، استفاده از سکوهای منبع باز ، استقرار درمراکز رشد وتعلق حداقل 50 درصد سهام شرکت به بانوا ن درپایگاه اطلاع رسانی www.takfa.ir تشریح شده است .

دکتر سنگی در پایان گفت: علاقمندان می توانند جهت اطلاعات ازشیوه نامه طرح وتکمیل کاربرگهای مربوطه به پایگاه اطلاع رسانی www.takfa.ir مراجعه ویا با تلفنهای دبیرخانه مرکزی تهران 021885503865 وپارک علم وفناوری استان مرکزی ۱۳ - ۰۸۶۱۲۲۲۶۰۱۱تماس بگیرد .

نظرات ارسال نظر