جمعه 24 آبان 1398

اختصاص بودجه۰های موردی دردی از ایلام دوا نمی۰کند.

« اعتبارات اختصاص يافته به استان ايلام كماكان مثل زمان جنگ يك هزارم بودجه عمراني و جاري كل كشور است و اين عادلانه نيست.»


كرم محمديان ـ عضو هيات رييسه سازمان تعاون روستايي كشور و نماينده سابق استان ايلام در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت:« قانون كنوني بودجه كشور افزايش سهم بودجه هر استان را بر پايه توانايي آن استان در جذب ارز بيشتر از محل سرمايه‌گذاري استاني قرار داده است و استان‌هايي مثل ايلام كه به دليل نداشتن زيرساخت‌هاي اقتصادي توان جذب سرمايه و ارز را ندارند بيشترين ضربه را متحمل شده‌اند.»


وي با اشاره به اينكه اين قانون همان سياست بودجه زمان جنگ تحميلي است و در محتوا تغييري نكرده است، افزود:« اين در حالي است كه به استان‌هايي مثل ايلام بايد بر اساس استعدادها و پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي پنهان، فداكاري‌ها و مرزداري‌ها و رشادت‌هاي مردم استان در طول دوران دفاع مقدس بودجه داده شود تا اين استان بتوانند همپاي استان‌هاي ديگر از نظر اقتصادي خود را بالا بكشد و در غير اين صورت هيچ تغيير و پيشرفتي در زمينه توسعه استان به وجود نمي‌آيد.»


محمديان اظهار كرد:« هرگاه از دولتيان گله مي‌كنيم مي‌گويند فلان مبلغ به استان كمك شده است اما واقعيت اين است كه اختصاص ارقام موردي به صورت قطره‌چكاني دردي از دردهاي استان دوا نمي‌كند، زيرا زماني كه استان‌هاي برخوردار كنوني از دلار هفت توماني براي توسعه خود هزينه مي‌كردند ما در متن جنگ بوديم و عقب مانديم.»


عضو هيات رييسه تعاون روستايي كشور گفت:« دولت بايد واقعيت‌ها را قبول كند و توان اقتصادي و بودجه مملكت را عادلانه بين استان‌ها تقسيم كند.»


وي يادآوري كرد:« دانشگاه‌هاي ايلام، پيام نور و علوم پزشكي، تونل آزادي، فرودگاه ايلام، سد ايلام و كشتارگاه صنعتي همگي در زمان مجلس سوم تصويب شده‌اند و جديد نيستند.»

نظرات ارسال نظر