پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

نماینده ایلام از حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات قدردانی کرد.

نمایند شهرستان ایلام، ایوان ، شیروان ، چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی از حضور پرشور و حماسی مردم این استان در پای صندوق های رای قدردانی کرد.

"فریدون همتی" در گفت و گو با خبرنگار سینا،افزود: مشارکت گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای نشانه اهمیت و ارزش انقلاب نزد ملت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: دشمنان اسلام به خوبی دریافتند که این دولت از پشتیبانی مستحکمی همچون ملت قدرشناس ایران برخوردار است وبه راحتی نمی توان به آن هجوم برد.

وی یاد آور شد: با وجود تبلیغات منفی رسانه های خارجی برای تشویق مردم به تحریم انتخابات، باز هم ملت هوشیار و شجاع ایران اسلامی به یاوه گویی دشمنان نه گفتند و اثبات کردند مردانه مدافع اسلام و انقلاب هستند.

در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس هفتم شورای اسلامی ،جمعه گذشته حدود 40/80 درصد واجدین شرایط انتخابات در ایلام به پای صندوق های رای رفتند.

نظرات ارسال نظر