دوشنبه 23 تیر 1399

مصرف بی‌‏رویه دارو هزینه‌‏های سرسام‌‏آوری را به تامین اجتماعی تحمیل می‌‏کند.

مدير درمان تامين اجتماعي استان ايلام مي‌‏گويد كه از جمله مشكلات بخش درمان كه متاسفانه هزينه‌‏هاي زيادي را به صندوق تامين اجتماعي تحميل مي‌‏كند ، استفاده بي‌‏رويه بيماران از داروست.
دكتر" حميد علمداري", در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, تصريح كرد: عدم آگاهي بيمه شدگان و فقدان اطلاع‌‏رساني كافي در مراجعات مكرر بيماران به مراكز درماني باعث شده كه سازمان تامين اجتماعي، بخش قابل توجهي از اعتبارات خود را در اين بخش هزينه كند.
مدير درمان تامين اجتماعي استان ايلام, نبود بخش‌‏هاي دياليز و بيمارستان سوانح و سوختگي در سطح درمان تامين اجتماعي را از ديگر كمبودهاي بخش درمان عنوان كرد و گفت: تراكم بيمارستان‌‏ها در بسياري از مراكز و كمبود مراكز درماني در مناطق محروم بيانگر اين است كه توزيع درمان در سطح كشور به نحو مطلوبي شكل نگرفته كه اين امر موجبات نارضايتي بيمه‌‏شدگان را فراهم مي كند.
وي با اشاره به تمهيدات اين سازمان براي اعزام بيماران نياز به د رمان به مراكز پيشرفته و يا ديگر استان‌‏هاي همجوار و پرداخت هزينه‌‏ها جهت كاهش دغدغه‌‏هاي بيمه‌‏شدگان گفت: كارگران صاحبان اصلي صندوق تامين اجتماعي هستند و مي‌‏بايست خدمات مناسبي به آنان ارائه شود كه عملكرد تامين اجتماعي نشان مي‌‏دهد كه ارائه هر چه بيشتر خدمات در اولويت برنامه‌‏هاي اين سازمان است.
وي ادامه داد: يكي از تعهدات سازمان تامين اجتماعي به بيمه‌‏شدگان تحت پوشش، ارائه خدمات درماني است اين سازمان بيشترين هزينه‌‏هاي خود را در بخش درمان صرف مي‌‏كند و از ديدگاه مسوولان سازمان, درمان بسيار حايز اهميت بوده و همين امر باعث شده كه با برنامه‌‏ريزي دقيق و ارائه راهكارهاي مناسب درمان تامين اجتماعي در كشور، شرايط مطلوب‌‏تري نسبت به ساير دستگاه‌‏هاي ارائه دهنده خدمات درماني داشته باشد.
وي اضافه كرد: وجود بيمارستان‌‏هاي بزرگ تخصصي و فوق تخصصي و استفاده از بهترين و مجرب‌‏ترين پزشكان و كادر درماني و از طرف ديگر مديريت قوي و كارآمد, اهميت خدمات درماني را در سطح سازمان و كشور به وضوح نشان مي‌‏دهد و اين خدمات باعث شده كه بيمه شدگان تحت پوشش تامين اجتماعي بدون پرداخت هزينه و به طور رايگان از تمامي خدمات درماني تامين اجماعي استفاده مطلوب نمايند. وي گفت:بسياري از عمل‌‏هاي جراحي بزرگ مانند عمل‌‏هاي قلب,پيوند قرينه و استفاده از دستگاه‌‏هاي پيشرفته شرايط ويژه‌‏اي را در بخش درمان در كشور براي اين سازمان به ارمغان آورده است و اين ميسر نمي‌‏شود جز با همدلي و تلاش مسوولان سازمان و اعضاي هيات مديره و همكاري و هم‌‏فكري تمامي پرسنل خدوم و زحمتكش تامين اجتماعي و اين خدمات بر كسي پوشيده نيست و مسوولين نظام نيز در بازديدهاي خود از مراكز درماني براين امر مهم صحه گذاشته‌‏اند.

نظرات ارسال نظر