شنبه 14 تیر 1399

مرغ، باز هم از بازار ایلام پر کشید

در روز‌های اخیر شاهد نایاب شدن مرغ در بازار ایلام بودیم به گونه‌ای که اگر مرغی هم به فروش می‌رسید با قیمت بیش از ۱۴ هزارتومان عرضه می‌شد.
 

نظرات ارسال نظر