دوشنبه 16 تیر 1399

فیلمی از زندگی سوارکار ۱۰۳ ساله ایلامی با ۲۷ فرزند و ۷۰ نوه

پیرمرد کوهنورد 103 ساله ایلامی که سوارکار ماهری هم هست، با 27 فرزند و 70 نوه به دامپروری و پرورش اسب مشغول است. در ادامه مستندی از وضعیت زندگی این پیرمرد تهیه شده که باهم مشاهده می‌کنیم.
 

نظرات ارسال نظر