دوشنبه 5 خرداد 1399

دادستانی علیه نیروهای شهرداری ایلام به اتهام تخریب موکب عزاداری اعلام جرم کرد

به دنبال انتشار گزارشی مبنی تخریب موکب مسجد مهدیه شهر ایلام توسط نیروهای شهرداری به بهانه نداشتن مجوز، دادستان ایلام به موضوع ورود کرده و با تحت تعقیب قراردادن کلیه متخلفین، زمینه ادامه فعالیت هیئت مزبور بدون هرگونه مشکلی را ایجاد کرد.

همچنین دادستانی استان تاکید کرد، نسبت به رفتارهای مغایر با فرهنگ مذهبی برخورد قاطعی خواهد داشت.

شب گذشته نیروهای شهرداری ایلام، موکب مسجد مهدیه شهر ایلام را به بهانه نداشتن مجوز در هم شکسته، و نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کردند.

نظرات ارسال نظر