شنبه 21 تیر 1399

تکمیل طرح چهار خطه شدن مسیر ایلام به مهران

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از زیرساخت‌های محور ارتباطی ایلام مهران گفت: طرح چهار بانده شدن این مسیر سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام؛ محمد اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته بخش عمده این محور ارتباطی آماده شده تکمیل طرح چهار خطه شدن مسیر ایلام به مهرانو هم اکنون نیز برای اربعین امسال 12کیلومتر دیگر از این مسیر به بهره برداری می رسد افزود: 9کیلومتر باقیمانده از این مسیر ارتباطی در سال آینده تکمیل می شود.

نظرات ارسال نظر