دوشنبه 30 دی 1398

انفجار خونین یک مین در ایلام

انفجار مین در منطقه «بان میل و کره پو» پایین تر از «دیشتلگ» در مرز ایران و عراق باعث زخمی شدن چوپان شد.

این اتفاق در منطقه‌ای رخ داده که محل چرای دام‌های عشایر بوده و پیشتر نیز مین زدایی صورت گرفته بوده است.

بر اساس این گزارش چوپان هم اکنون در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام بستری شده و حال وی مساعد است.

نظرات ارسال نظر