خانواده های دارای ۲ معلول به بالا صاحبخانه می شوند

رئیس اداره مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسه های خیریه بهزیستی ایلام از خانواده های دارای ۲ معلول به بالای فاقد مسکن خواست تا برای صاحبخانه شدن به این اداره کل مراجعه کنند.

نسرین شهبازی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خانواده های دارای ۲ عضو معلول به بالا در صورت داشتن زمین از کمک بلاعوض مسکن این اداره کل برای ساخت برخوردار خواهند شد. 
وی مبلغ کمک بلاعوض پرداختی بهزیستی به خانواده های ۲ معلولی ساکن در مناطق شهری استان را ۲۵۰ میلیون ریال و خانواده های ۲ معلولی ساکن در مناطق روستایی استان را ۱۸۰ میلیون ریال عنوان کرد. 
رئیس اداره مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسه های خیریه بهزیستی ایلام ادامه داد: این مبلغ بصورت کمک بلاعوض به تمامی خانواده های ۲ معلولی استان که فاقد مسکن بوده و دارای زمین مسکونی باشند در قالب کمک هزینه ساخت مسکن پرداخت خواهد شد. 
به گفته شهبازی، طی ۹ ماهه امسال تاکنون کمک هزینه ساخت مسکن به ۱۶ خانواده ۲ معلولی ساکن در مناطق شهری و پنج خانواده ۲ معلولی ساکن در مناطق روستایی استان پرداخت شده است. 

*** واگذاری ۲۱۱ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی ایلام 
شهبازی همچنین از واگذاری ۲۱۱ واحد مسکونی به مددجویان زیر پوشش طی ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: از این شمار ۴۸ واحد در مناطق شهری و ۱۶۳ واحد نیز در مناطق روستایی احداث شده است. 
وی اظهار کرد: برای ساخت این واحدها در مجموع ۱۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه در قالب کمک بلاعوض با سرانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون ریال به مددجویان پرداخت شده است. 
وی یادآور شد: کلیه انشعاب آب، برق، گاز این واحدها برای عموم مددجویان ساکن در مناطق شهری و روستایی استان بصورت رایگان خواهد بود. 
۲۰ هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی برخوردارند. 
اداره کل بهزیستی ایلام از ۶۵۳ خانواده بالای ۲ معلول حمایت می کند. 

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه