استان ایلام تحت تاثیر ۲ موج ناپایدار

موج اول که به شکل وزش باد شدید واحتمالا شکل گیری گردوغبار است از واخر وقت امروز به تدریج فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزایلام ؛ موج دوم از واخر وقت پنجشنبه واوایل روز جمعه با بارش های پراکنده آغاز خواهد شد که بتدریج با افزایش میزان بارندگی احتمال آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست .

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال