یک‌شنبه 24 آذر 1398

سرپرست معاونت اقتصادی استاندار ایلام معرفی شد

احمد کرمی هم اکنون معاون امور عمرانی و رییس ستاد بحران استان را بر عهده دارد.
تا پیش از این ایوب درویشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاتداری ایلام بود که اکنون به اصفهان منتقل شده و در استانداری اصفهان سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی را بر عهده دارد.

نظرات ارسال نظر