دوشنبه 12 خرداد 1399

الزام مراکز پزشکی به راه اندازی دستگاه کارتخوان + فیلم

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان ایلام گفت: باید تمام مراکز و مطب های پزشکان به راه اندازی دستگاه کارتخوان بانکی اقدام کنند.

نظرات ارسال نظر