چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

قهرمانی هاشمی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم جام فجر

رقابت دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری جام فجر برگزار شد که علی هاشمی و کیا قدمی برای ایران وزنه زدند. در این رقابت علی هاشمی با رکورد مجموع ۴۰۴ کیلوگرم قهرمان شد و کیا قدمی هم با رکود مجموع ۴۰۴ کیلوگرم به نایب قهرمانی رسید.
هاشمی زودتر به رکورد ۴۰۴ کیلوگرم رسید.

*حرکت یک ضرب:
علی هاشمی در اولین پشت وزنه ۱۷۵ کیلوگرم ایستاد و این وزنه را بالای سر برد.

هاشمی در دومین حرکت وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را انداخت.
برخواه سرمربی تیم ملی برای آخرین حرکت او ۱۸۲ کیلوگرم را درخواست کرد و هاشمی توانست این وزنه را مهار کند.

کیا قدمی در اولین حرکت ۱۷۳ کیلوگرم را مهار کرد.
قدمی در دومین حرکت ۱۷۸ کیلوگرم را از پشت سر انداخت.
او در آخرین حرکت خود دوباره پشت وزنه ۱۷۸ کیلوگرم قرار گرفت و دوباره وزنه را از پشت سر انداخت.


*حرکت دوضرب:
هاشمی در اولین حرکت ۲۱۵ کیلوگرم را مهار کرد.
او ۲۲۲ کیلوگرم را درحرکت دوم زد اما وزنه ۲۳۲ کیلوگرم را در حرکت سوم انداخت.

قدمی در اولین حرکت ۲۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد.

قدمی در حرکت دوم ۲۳۱ کیلوگرم را زد اما در حرکت سوم ۲۳۵ را انداخت.

نتایج دسته ۱۰۹ کیلوگرم به شرح زیر است: 
۱- علی هاشمی از ایران با رکورد ۱۸۲ یک ضرب ۲۲۲ دوضرب و مجموع ۴۰۴ کیلوگرم (۲ طلای یک ضرب و مجموع و برنز دوضرب)
۲- کیا قدمی از ایران با رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۳۱ دوضرب و مجموع ۴۰۴ کیلوگرم (طلای دوضرب نقره مجموع و برنز یک ضرب)
۳- ارتورز از لتونی با رکورد ۱۸۱ یک ضرب ۲۲۲ دوضرب و مجموع ۴۰۳ کیلوگرم (۲ نقره یک صرب و دوضرب و برنز مجموع)

نظرات ارسال نظر