حال و هوای شهر ایلام در آستانه سال نو

در روزهای پایانی زمستان و آستانه سال نو، شهر ایلام حال و هوای بهاری به خود گرفته است.

عکس: سبحان حیدری زاد

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال