سه‌شنبه 6 خرداد 1399

چهل سال شکوه و افتخار (فیلم)

جای جای استان ایلام همگام با دیگر هموطنانمان خود را برای خلق حماسه ای دیگر در جشن چهل سالگی انقلاب آماده می کنند.

نظرات ارسال نظر