خسارت سیل به زیر ساخت های آب وفاضلاب ایلام

مدیرکل مدیریت بحران :خسارت سیل احصاء وبرای تامین اعتبار به مرکز ارسال شده است .

 به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام ؛ کریمیان با بیان اینکه آسیب جدی به زیرساخت های آب آشامیدنی استان هر از چند گاهی با بارش باران دچار مشکل می شود از حل اساسی این مشکل با کمک عوامل آب وفاضلاب خبرداد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال