مشاور وزیرجهاد کشاورزی :

دهلران از الگوهای مدیریت بهینه منابع اب زراعی است

فروغ السادات بنی هاشم روز شنبه در بازدید از مزارع کشاورزی و طرح های آبخوان داری دهلران به خبرنگار ایرنا گفت: داشتن جایگاه مناسب در زمینه شاخص مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی، موجب انتخاب دهلران برای میزبانی همایش ملی کشاورزی شد.
وی افزود: ظرفیت های خوبی در حوزه کشاورزی و دامداری منطقه وجود دارد و پای کار بودن مردم موجب شکوفایی این ظرفیت ها شده و نقطعه قوت بخش کشاورزی منطقه هم بهره گیری از مدیریت مصرف آب در بخش کشاوری است.
وی با اشاره به مسایل اقلیمی و محدودیت ها و مشکلات آبی سال های اخیر در کشور گفت: استان ایلام به دلیل گرم و خشک بودن بیشتر با این مشکل روبرو بوده اما مدیران و مسئولان و کشاورزان در این منطقه چاره اندیشی از طریق مدیریت مصرف به خوبی در دستور کار قرار داده اند و امروز شاهد مصرف بهینه آب در بخش کشاوری منطقه هستیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای مصرف بهینه در بیشتر مزارع شهرستان گفت:با توجه به اینکه مسئله آب اولویت کشور است لذا این طرح ها می تواند الگویی جدی برای تمام کشور باشند.
بنی هاشم افزود: با توجه به مطالعه،تحقیق و راهکارهای خوبی که در حوزه مصرف بهینه آب در امر کشاورزی این منطقه ارائه شده لذا آینده کشاورزی استان ایلام و شهرستان دهلران مطلوب و امید بخش است.
همایش ملی کشاورزی با حضور مشاور وزیر،مسئولان استان و مسئولان شهرستان دهلران با تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی فردا یکشنبه در دهلران برگزار شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال