نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی ایلام اعلام شد

یاراله نصیری شنبه شب در گفت‌وگویی خبری اظهار داشت: در این دوره 34 نفر نامزد انتخاب و عضویت در هیات 15 نفره نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام شدند.
وی خاطر نشان کرد: هیات 15 نفره نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام با انتخاب اعضا از بخش های مختلف شامل پنج نفر به عنوان نماینده بخش بازرگانی، پنج نفر بخش صنعت، 2 نفر بخش معدن و 3 نفر نیز به عنوان نماینده ومنتخب بخش کشاورزی شکل می گیرد.
وی گفت: در این انتخابات 11 نفر نامرد انتخاب هیات نمایندگان در بخش بازرگانی، 12 نفر بخش صنعت، 7 نفر بخش کشاورزی و 4 نفر در بخش معدن شده ببودند و برای کسب حداکثر آرا به رقابت پرداختند.
وی نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام کرد:
بخش بازرگانی:
سعد حسینی 272 رای 
موسی فاطمی راد 210 رای 
نصرت‌اله لارتی 210 رای 
کامل زرین قلم 185 رای 
ایوب غیاثی 181 رای 
بخش صنعت:
جلال الدین محمدی 319 رای 
اکبر ابراهیم نژاد 214 رای 
سیدمحمد موسوی نسب 207 رای 
سجاد شیرخانی 183 رای 
علی افشار 162 رای

بخش کشاورزی :
فرزاد فیض‌الهی 219 رای 
مجتبی غیابی 211 رای 
سید مصطفی حائری 169 رای 
بخش معدن : 
شعبان فروتن 369 رای 
محسن چمن آرا 234 رای

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال