پنج‌شنبه 15 خرداد 1399

تایم لپس زیبا از اقامه نماز عید فطر در محوطه مصلی شهر ایلام

تایم لپس زیبا از اقامه نماز عید فطر در محوطه مصلی شهر ایلام را از زاویه دوربین «مصطفی پورتیمور» را می‌بینید.

نظرات ارسال نظر