تایم لپس زیبا از اقامه نماز عید فطر در محوطه مصلی شهر ایلام

تایم لپس زیبا از اقامه نماز عید فطر در محوطه مصلی شهر ایلام را از زاویه دوربین «مصطفی پورتیمور» را می‌بینید.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال