شنبه 5 بهمن 1398

زلزله ۲ بار مهران را لرزاند

مهران در جنوب استان ایلام دو بار بر اثر وقوع زلزله لرزید.

اولین زمین لرزه به قدرت 2.3 ریشتر و دومین زمین لرزه نیز به قدرت 2.1 ریشتر مهران را لرزید. هر دو زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در مهران روی داده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

نظرات ارسال نظر