یک‌شنبه 11 خرداد 1399

هجوم دستفروشان به شهر مهران

خیابان های خلوت شهر مرزی مهران این روزها شاهد موجی از دستفرفوشان است تا بتوانند در این ایام منتهی به اربعین و با استفاده از شلوغی به وجود آمده اجناس خود را به فروش برسانند.

 

نظرات ارسال نظر