دوشنبه 12 خرداد 1399

ماجرای فرار بنی‌صدر از ایلام

پس از آشکار شدن خیانت‌های بنی‌صدر، وی برای بازدید از جبهه به ایلام رفت و در حلقه تظاهرکنندگان ایلامی قرار گرفت و ناگزیر به فرار شد.
  

«اسماعیل رستمی» از نیروهای انقلابی و از پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: خیانت‌های بنی‌صدر و درگیری او با شهیدبهشتی، آیت‌الله‌ خامنه‌ای، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شهید رجایی و نگرانی امام از این وضعیت تقریبا آشکار شده بود.
 
همه از این وضعیت نگران بودند. در همین زمان به استانداری خبر دادند که فردا بنی‌صدر جهت بازدید از جبهه‌ها به ایلام می‌آید. من بچه‌ها را در جریان امر قرار دادم و شب جلسه‌ای با حضور آنها در منزل آیت‌الله حیدری تشکیل و قرار شد تعدادی از دوستان کفن پوشیده و در گلزار شهدای امامزاده «علی صالح» حضور یابند.
 
وی ادامه داد: من هم با هماهنگی مهندس ابراهیمی استاندار به محض فرود هلی‌کوپتر در هنگ ژاندارمری، بنی‌صدر را به امامزاده علی‌صالح جهت زیارت قبور شهدا حرکت دادیم. قرار بود در آنجا بچه‌ها نسبت به برپایی تظاهرات و اعتراضات و شعار علیه بنی‌صدر اقدام کنند. برنامه طبق دستور شب قبل انجام و بنی‌صدر در حلقه تظاهرکنندگان قرارگرفت و تعدادی از بچه‌ها سنگ و لنگه کفش به سوی او پرتاب کردند. بنی‌صدر ناگزیر به فرار شد و فرمانده ارتش وی را از دست بچه‌ها فراری داد. خبر آن را هم سریعا به دفتر امام ارسال کردند و همان شب امام بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردند.

نظرات ارسال نظر