عامل انسانی غیرعمد دلیل ۹۰ درصد آتش سوزی ها / استان هایی که بیشتری حریق جنگلی را دارند

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که میزان وسعت آتش سوزی در مناطق چهارگانه طی 5 ماه اول سال 94 نسبت به سال گذشته بیش از 50 در صد کاهش یافته است، گفت: در این مدت بالاترین میزان آتش سوزی در استان های فارس و ایلام گزارش شده است که بیش از 90 در صد آتش سوزی در استان‌ها عوامل انسانی است که به طور عمده غیر عمدی است .
اعلام نام استان هایی که بیشتری حریق جنگلی را دارند/ عامل انسانی غیرعمد دلیل 90 درصد آتش سوزی ها

به گزارش گروه اجتماعی میزان، علی تیموری با اشاره به اینکه از نظر ساختاری و تشکیلاتی کشور حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور بر عهده سازمان جنگلها و آبخیز داری است، اظهار کرد: 10.6 در صد از وسعت کشور در قالب مناطق چهارگانه که از نظر زیستگاهی،وحوش، چشم انداز طبیعی شاخص هستند، تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در 10 در صد مناطق تحت مدیریت خود برنامه حفاظتی و مدیریتی برای مقابله با بحران را برنامه ریزی می کند و مابقی مناطق جنگلی تحت نظر سازمان جنگلها و مراتع کشور زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد و این به معنای توپ انداختن به زمین دیگران نیست بلکه برای هر دستگاهی وظایفی تعریف شده است.

تیموری با اشاره به اطلاعاتی که از ادارات کل محیط زیست استان‌ها و تحلیل های صورت گرفته از آتش سوزی مناطق چهارگانه که مسئولیت آن با سازمان حفاظت محیط زیست است، اعلام کرد: در 5 ماه اول سال 94 ، 209 فقره آتش سوزی در 21 استان کشور داشتیم. این در حالی است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 194فقره آتش سوزی گزارش شده است.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دفعات وقوع آتش سوزی در مناطق حفاظت شده از لحاظ کمی رشد داشته است، تاکید کرد: میزان وسعت آتش سوزی در مناطق چهارگانه طی 5 ماه اول سال 94 نسبت به سال گذشته بیش از 50 در صد به رغم افزایش تعداد آتش سوزی در مناطق چهارگانه کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه در وسعت آتش سوزی در بیش از 50 در صد مناطق چهارگانه کاهش یافته است، اظهار کرد: در 5 ماه اول سال 93، حدود 5650 هکتار و در 5 ماه اول سال 94 ، حدود 2360 هکتار در مناطق حفاظت شده دچار آتش سوزی شده است.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در 5 ماه اول سال 93 سه استان فارس، گلستان و خراسان رضوی بیشترین میزان وسعت آتش سوزی را داشتند، افزود: در استان های فارس و ایلام در 5 ماه اول سال 94 بالاترین رقم در آتش سوزی گزارش شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در استان گلستان برای مهار آتش سوزی، گفت: در 5 ماه اول سال 93در پارک ملی گلستان 1180 هکتار آتش سوزی داشتیم در صورتی که در زمان مشابه در سال 94 ، فقط آتش سوزی در 30 هکتار گزارش شده و به شدت وسعت آتش سوزی در پارک ملی گلستان کاهش پیدا کرده است.

تیموری تاکید کرد: با توجه به بررسی کارشناسی به عمل آمده بیش از 90 در صد آتش سوزی در استان‌ها عوامل انسانی است که به طور عمده غیر عمدی است و باید آموزش و کارهای میدانی برای پیشگیری از آتش سوزی تقویت شود تا پدیده آتش سوزی در مناطق تکرار نشود.

وی در ادامه به علل کاهش وسعت مناطق آتش سوزی در مناطق حفاظت شده اشاره کرد و گفت: مانور مقابله با حریق در 14 استان کشور که در سنوات گذشته بالاترین دفعه و وسعت از نظر آتش سوزی داشتند؛ برگزاری شد.

تیموری تصریح کرد: برگزاری مانور اطفای حریق منجر به ارتقای آمادگی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و تجهیزات مورد نیاز و در گیر شدن عوامل استانی که می توانند به سازمان کمک کنند؛ می شود.

وی در ادامه به دیگر اقدامات پیشگیرانه در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست برای اطفای حریق اشاره کرد و افزود: ستاد راهبری عملیات واکنش سریع برای اطفای حریق در همه استانهای کشور شکل گرفته است.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگی با سایر دستگاه های وظیفه مند ، افزایش تجهیزات در مواقع بحران آتش سوزی، پایش مستمر مناطق چهارگانه و آمادگی نیرو های سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش جوامع محلی، بومی، حاشیه و داخل مناطق چهارگانه محیط زیست که کانون های بحران های آتش سوزی هستند، نصب سنسور های حساس به حریق در برخی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست از جمله پارک ملی گلستان را از اهم اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای مهار آتش سوزی در مناطق حفاظت شده برشمرد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال