یک‌شنبه 24 آذر 1398

تایید صلاحیت ۴۷ درصد از کاندیداهای استان

در کل استان ۴۶ نفر تایید صلاحیت شدند و ۵۵ نفر عدم احراز یا رد صلاحیت،‌‌ ۶ نغر در کل استان ایلام انصراف داده اند.‌

‌ در حوزه شمالی
 از ۸۱ داوطلب ثبت نامی
‌ ۳۹ نفر هم عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شده اند ‌
تعداد ۳۶ داوطلب صلاحیت آنها توسط هیات نظارت احراز شده است

‌در حوزه جنوبی 
از ۲۷ داوطلب ثبت نامی
۱۰ نفر تایید صلاحیت شده اند ‌‌
۱۳ نفر رد یا عدم احراز صلاحیت
۲ نفر انصراف

در مورد دو کاندیدای حوزه جنوبی هنوز تصمیمی گرفته نشد و قرار است در روز های آینده نتیجه به آن ها اعلام گردد.

نظرات ارسال نظر