استاندار ایلام: بانکها برای پرداخت وام اشتغال همکاری نمی کنند

استاندار ایلام در نشست سرمایه گذاری و اشتغال استان با انتقاد از عملکرد بانکها گفت : بانک های استان در زمینه پرداخت وام اشتغال و کار آفرینی همکاری ندارند و همین باعث شده  است ایلام رتبه سی و یکم بیکاری را در کشور داشته باشد .

آقای مروارید افزود : مدیران بانکها برای اینکه جایگاه خود را از دست ندهند و پاسخگوی مرکز باشند با حفظ منابع خود و پرداخت نکردن وام به متقاضیان ،فقط به موقعیت خود فکر می کنند .

استاندار ایلام با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک های استان به منابع مالی آنها اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در بانک های استان اعتبار وجود دارد و این در حالی است که وقتی متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه می کند، مدیران حرف از نبود اعتبار می زنند. 

هفته گذشته علی محمدی نماینده مردم استان در مجلس نیز از عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انتقاد کرد و گفت :۲۷ موسسه مالی و اعتباری با سرمایه زیاد در استان حضور دارند، در حالی که همه منابع این موسسات به استان های دیگر منتقل می شود و این موسسات هیچ نقشی در ایجاد اشتغال در استان ندارند .

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه