مشکل بیکاری در ایلام هنوز باقیست

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان ایلام بر این باور است که به دلیل آنکه مدیران دولتی هنوز موفق به جلب و جذب ظرفیت‌های سرمایه‌های مالی و اجتماعی نشده‌اند، مشکل بیکاری در استان ایلام هنوز حل نشده باقی مانده است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان ایلام بر این باور است که به دلیل آنکه مدیران دولتی هنوز موفق به جلب و جذب ظرفیت‌های سرمایه‌های مالی و اجتماعی نشده‌اند، مشکل بیکاری در استان ایلام هنوز حل نشده باقی مانده است.

«علی محمد عزیزی» با اشاره به آمار بالای تعطیلی واحد‌های صنعتی در این استان اظهار داشت: علاوه بر اینکه یک سوم واحدهای صنعتی این استان تعطیل شده است بقیه واحد‌ها با کمتر از نیمی از ظرفیت مشغول به کار هستند.

عزیزی ادامه داد: متاسفانه وعده های دولت تا امروز به وعده هایش در خصوص ایجاد اشتغال عمل نکرده است و توجه چندانی به معضلات بیکاری استان که دامن جوانان را گرفته  ندارد.

عزیزی در این خصوص افزود: امروز استان ایلام  بالاترین آمار بیکاری، خودکشی، خودسوزی را دارد این در حالی است که  استان ایلام یکی از ثروتمندترین استان های کشور است اما متاسفانه با سوء مدیریت سال‌های گذشته به ورطه سقوط افتاده است.

عزیزی به کاهش سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در استان ایلام اشاره کرد و گفت:‌ به علت ناکارآمدی ساختار دولتی در جذب و مدیریت صحیح سرمایه‌های مالی و اجتماعی نه مشکل امنیت شغلی جویندگان کار برطرف شده و نه صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در ظرفیت‌های استان ایلام تمایلی نشان داده‌اند.

رئیس مجمع  نمایندگان کارگری استان ایلام افزود:‌ در سالهای گذشته که بانک ها وام هایی با بهره پایین به تولید کنندگان می دانند، عده‌ای آمدند و به سبب روابط خانوادگی از این وام‌ها استفاده کردند اما به جای ایجاد اشتغال در سطح استان پول‌ها را به استان‌های دیگر بردند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال