یک‌شنبه 24 آذر 1398

۶۰ درصد شبکه آب روستایی ایلام فرسوده است

نورالله تيموري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: 177 هزار نفر در 580 روستاي استان ايلام ساكن هستند كه 499 روستا با بيش 175 هزار نفر جمعيت معادل 98.5 درصد آنها تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب روستايي هستند.
وي به نقش مخرب فرسودگي شبكه توزيع در هدر رفت اشاره كرد و افزود: بدون شك مرور زمان و استفاده روزمره از تجهيزات از عمر ادوات مذكور مي كاهد و در اين راستا بسياري از شبكه ها و خطوط انتقال آب روستايي استان عمر مفيد خود را از دست داده و نياز به بازسازي دارند كه در دستور كار است.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي ايلام به سيل اخير استان اشاره كرد و گفت: بارش هاي مداوم و شديد اواخر فروردين سال جاري موجب خسارت 50 ميليارد ريالي به زيرساخت ها و تاسيسات شبكه آب شرب روستايي اين استان شد.
تيموري گفت: در جريان وقوع سيل در سطح استان در مجموع به تاسيسات، ايستگاه هاي پمپاژ و پمپ هاي آبرساني 48 روستاي اين استان خسارت وارد شد.
وي يادآور شد: امر نظارت، كنترل آب، كلرزني و نمونه برداري به طور مستمر در سطح روستاهاي استان درحال انجام است اما بخشي از شبكه ها در برخي از مناطق استان بويژه مناطق سيل زده تخريب و يا فرسوده شده اند كه اين مهم نيازمند اعتبار لازم است.
شركت آب و فاضلاب روستايي ايلام به 22 هزار مشترك با 45 خانوار ارائه خدمت مي كند.
تعداد كل مشتركان آب روستايي استان 45 هزار و 544 مشترك است كه از اين شمار 885 را مشتركان عمومي و ادارات، يك هزار و 587 را مشتركان تجاري و صنعتي و 43 هزار و 99 مشتركان بخش مسكوني تشكيل داده است.
منابع تامين آب روستايي ايلام 166 منبع است كه 105 مورد آن را چشمه ها و 61 مورد را چاه و قنات تشكيل داده است.

نظرات ارسال نظر