فایل صوتی مناظره انتخاباتی کاندیداهای مجلس در دانشگاه ایلام

فایل صوتی جلسه مناظره انتخاباتی کاندیداهای مجلس دهم، که در تاریخ 4 اسفند 1394 در دانشگاه ایلام برگزار شد:

 

   دریافت فایل   

 

 

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال