دوشنبه 18 آذر 1398

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره استانی قصه گویی در ایلام معرفی شدند

برگزيدگان دوازدهمين جشنواره استاني "قصه گويي" روز پنجشنبه در آييني با حضور مسوولان فرهنگي استان در مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اين استان شناخته شدند.

مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان ايلام در آيين اختتاميه اين جشنواره گفت:دراين جشنواره  ۳۴ مربي آثار خود را به اين جشنواره ارسال كردند.

"علي‌اشرف صندوق آبادي" افزود: موضوع اين جشنواره‌عطارنيشابوري با اولويت "قصص قرآني" است.

وي گفت: پس ازبررسي آثار ارسالي به جشنواره توسط داوران سه اثر از سوي چهار كودك معرفي شدند.

وي افزود:اين‌آثار مربوط به هواس بيگي، سليمان نژاد و هاشمي است.

وي گفت: البته‌برگزيدگان اصلي دوازدهمين جشنواره رحمتي، صيدمرادي، اخلاقي و صيد يوسفي هستند.

وي افزود:اين جشنواره دو روزه به منظور آشنايي بيشتر كودكان و نوجوانان ايلامي با رشته هنري و فرهنگي قصه گويي برگزار شده است.

وي افزود: برگزيدگان اين جشنواره به جشنواره منطقه‌اي كه اواخر آبان‌ماه جاري در شهر كرمانشاه برگزار مي‌شود، راه يافتند.

نظرات ارسال نظر