جمعه 15 آذر 1398

سهم ایلام در صادارت کشور ۱.۴ درصد است

 رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام گفت: سهم این استان در صادارت کشور 1.4 درصد است.
حجت الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سه سال گذشته استان ایلام شاهد رشد 30 درصدی در بخش صادارت بوده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر سهم استان ایلام در صادارت کل کشور 4/1 درصد است و سازمان بارزگانی استان درصدد است که این سهم را ارتقا دهد.
این مسئول با اشاره به اینکه مرز بین المللی مهران یکی از مزیتهای مهم استان ایلام در بخش صادارت است، خاطر نشان کرد: عمده کالایی که از مرز مهران و از طرق تجار ایلامی وارد کشور عراق می شود میوه، مواد غذایی و مصالح ساختمانی و معدنی است.
حسینی عنوان کرد: با توجه به اینکه بحث صادارت در استان ایلام چهار سال است که شروع شده است سهم استان ایلام در کشور قابل قبول است.
این مسئول یادآور شد: سهم استان ایلام در صادارت کالا در مرز مهران به کشور عراق یک سوم است.
نظرات ارسال نظر