آخرین نتایج شمارش آرا در حوزه شمالی ایلام تا ساعت ۱۰ صبح

متین۳۱۹۵۱
قنبری۲۶۲۸۳
بسطامی۲۵۴۳۲
شوهانی۲۵۰۰۱

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه