آخرین نتایج شمارش آرا در شهر ایلام و بخش چوار

بسطامی       

۱۶۹۱۸

همتی         

۱۴۹۷۳

 شوهانی 

۱۴۳۷۸

محمدیان    

۱۰۸۸۸

قنبری        

۷۴۸۹

پولادی     

۶۶۳۴
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه