نتایج قطعی شمارش آرا در حوزه شمالی استان ایلام -غیر رسمی

متین۳۱۳۴۹
قنبری۲۶۱۳۶
بسطامی۲۵۴۱۰
پولادی۲۴۸۸۶
شوهانی۲۴۷۸۵

لازم به ذکر است چهار نفر اول به مرحله دوم راه میابند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه